Vi kommer själva att göra vårt allra bästa genom att låta barnen vara just barn under besöken hos oss. Alla barn är olika och ska behandlas därefter. Man får acceptera att det tar den tid det tar, och inte känna sig stressad om det krävs extra besök för att uppnå resultat. Barnen ska få vara barn – men givetvis måste vi göra saker som barn inte tycker är så kul, som avtryckstagning, provningar mm. Vi kan ibland behöva en förälders hjälp vid vissa moment som kan upplevas som lite obehagliga. Ingenting av det vi gör här är smärtsamt, men precis som att vissa barn ogillar att borsta tänderna så ogillar några barn att exempelvis ta ett avtryck. Obehagen är dock mycket kortvariga, ett par minuter, och barn glömmer så fort att de i nästa stund kan kasta sig över en av leksakerna i vårt väntrum.

1 2 3