Barn växer och likaså deras ögonhålor. Ögonprotesen måste då justeras eller göras om för att passformen ska fortsätta vara så bra som möjligt. När barnet är inne i en kraftig tillväxtfas kan protesen behöva justeras så ofta som varje månad. En annan period kan det dröja upp till ett år mellan justeringarna. Även här är det individuella bedömningar som måste göras. Vi hoppas att ni nu kan se fram mot att komma hit och känna att vi kommer att göra allt för att ert barn ska åka härifrån med ett stort leende när vi är färdiga.

För mer information kontakta oss direkt på telefon eller e-post.

1 2 3