This text appears when flash is not installed

Septumobturator

I näsans skiljevägg (en slemhinneklädd vägg av brosk) kan en perforation – ett hål – uppstå. Perforationen orsakar problem i form av blödningar och missljud från näsan. Idag kan man reparera denna defekt med hjälp av kirurgi eller protetik. Vid protetik framställs en individuell septumobturator av silikon. Då protetiken idag fungerar mycket bra går trenden mot att man endast i ett fåtal fall väljer en kirurgisk slutning av perforationen. Obturatorns funktion är att täppa till hålet i näskiljeväggen och på så sätt förebygga blödningar och krustabildning samt förhindra missljud. Låter man perforationen vara kan den öka i storlek och på sikt skapa större problem.


Ansiktsprotetiska kliniken är en av ett fåtal kliniker i Sverige där man kan få hjälp med denna protetik.
Vid utprovning krävs två besök. Ett individuellt avtryck tas av perforationen vid första besöket och septumobturatorn sätts på plats vid andra besöket.